Pregled računa

Vodite evidenciju računa, ispišite ih, obrišite ili stvorite PDF dokument

Franko Pauletić avatar
Napisao/la Franko Pauletić
Ažurirano prije više od tjedan dana

Sve račune koje kreirate za svoje goste možete pregledno pratiti izlistane na jednom mjestu, kreirati PDF dokumente ili preuzeti dodatne izvještaje / rekapitulaciju.

Pojedini račun prikazan je u jednom retku, a sadrži datum izdavanja, oznaku, ime klijenta, iznos u eurima, status plaćanja.

Listi računa pristupate u sklopu izbornika s lijeve strane aplikacije.

Listu možete sortirati prema više opcija - vremenu ažuriranja, broju računa, imenu klijenta, iznosu... Ikona strelice sortira račune uzlazno / silazno.

Zatim, račune možete i filtrirati klikom na ikonu "filtera". Pojavi se izbornik sa mnogo opcija, a na vama je složiti željenu kombinaciju prikaza podataka. Za primijeniti odabrane filtere pritisnite gumb Filtriraj.

Ako za filtrirane račune želite preuzeti dokument pregleda računa (rekapitulaciju), izvještaja stavki računa ili PDF, prvo je potrebno račune označiti.

Možete kvačicom označiti samo neke račune s popisa / prvih 30 / sve račune.

Ako želite odabrati samo neke od računa, označite ih kvačicom pored, pojednačno. Ako želite odabrati sve filtrirane račune najprije postavite kvačicu u plavi kvadratić kako biste označili 30 računa, i dodatno označite sve račune klikom na ponuđeni tekst: označi svih.

Potom kliknite na gumb ⌄ plavu strelicu, tj. izbornik akcija, klikom na koje se pokreću preuzimanja željenih dokumenata. Izvoz u PDF ograničen je na najviše 30 računa po jednom preuzimanju.

Prelaskom miša preko tri točkice na kraju svakog retka pojave se ikone za akcije:

  • ikona povećala - detaljno pregledajte račun, ispišite ga ili stvorite PDF dokument

  • ikona križića - stornirajte račun,

  • ikona olovke - ažurirajte račun,

  • ikona kante za smeće - obrišite račun.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?