Sve račune koje kreirate za svoje goste možete pregledno pratiti izlistane na jednom mjestu. Pojedini račun prikazan je u jednom retku, a sadrži datum izdavanja, oznaku, ime klijenta, iznos u eurima, informaciju je li plaćen ili nije.

Listi računa pristupate u sklopu izbornika s lijeve strane aplikacije.

Lista je podložna vašoj manipulaciji pa ju možete sortirati prema više opcija - vremenu ažuriranja, broju računa, imenu klijenta, iznosu i tako dalje. Ikona strelice prema gore sortira uzlazno, a ikona strelice prema dolje silazno.

Zatim, račune možete i filtrirati klikom na ikonu "filtera". Pojavi se izbornik sa mnogo opcija, a na vama je složiti kombinaciju prikaza podataka. Za primijeniti odabrane filtere pritisnte gumb Filtriraj.

Ako želite kreirati PDF dokument ili Excel tablicu (pregled računa / stavke računa), prvo račune morate označiti. Stavite kvačicu na početku retka svakog računa ukoliko kreirate za samo odabrane, dok klikom na plavu ikonu "kvadratića" iznad računa označite sve. Pojavit će se plava ikona "strelice" unutar koje imate opcije.

Prelaskom miša preko tri točkice na kraju svakog retka pojave se ikone za akcije:

  • ikona povećala - detaljno pregledajte račun, ispišite ga ili stvorite PDF dokument

  • ikona križića - stornirajte račun,

  • ikona olovke - ažurirajte račun,

  • ikona kante za smeće - obrišite račun.

Jeste li pronašli odgovor?