Prijeđite na glavni sadržaj
Sve kolekcijeUpute za korištenjePrijava gostiju
Povezivanje eTurizem računa i Rentlija
Povezivanje eTurizem računa i Rentlija

Sve što trebate napraviti kako biste aktivirali mogućnost prijave gostiju direktno iz Rentlija

Ivan Cukrov avatar
Napisao/la Ivan Cukrov
Ažurirano prije više od tjedan dana

U glavnom izborniku na lijevoj strani odaberite Integracije pa otvorite karticu Prijava gostiju. Kliknite na Novi korisnički račun.

Upišite sljedeće podatke (ovi podaci upisuju se samo jednom i služe za inicijalno povezivanje vašeg Rentlio korisničnog računa s vašim eTurizem računom), a po potrebi se i ažuriraju ako naknadno dođe do izmjene odataka na eTurizem strani:

1. Korisničko ime - korisničko ime za pristup AJPES portalu

2. Lozinka - lozinka za pristup AJPES portalu

3. Matični broj smještajnog objekta (ID NO) - u Rentlio je potrebno unijeti matični broj smještajnog objekta koji ćete pronaći na stranici AJPESa. Gore u desnom kutu nalazi se vaše korisničko ime, klikom na korisničko ime otvarate stranicu na kojoj je potrebno kliknuti na dropdown Ovlaštenja te na Pregled prava. Na stranici Pregled prava dolje u tablici možete pročitati matični broj smještajnog objekta.

4. Početni broj gosta (ZST) - redni broj gosta u knjizi gostiju, a kreće se od 1 pa dalje. Ako povežete Rentlio i eTurizem tijekom godine, u knjizi gostiju provjerite koji je zadnji broj pod kojim je gost prijavljen i u Rentlio upišite sljedeći broj. (Npr. ako je zadnji gost prijavljen pod brojem 64 u Rentlio upisujete 65)

Što ako koristim više eTurizem računa za isti objekt?

Na jedan korisnički račun u Rentliu možete povezati više eTurizem računa. Postupak je isti, slobodno dodajte dodajte dodatne račune. Prilikom prijave gostiju odaberite na koji eTurizem račun se prijava odnosi.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?