Housekeeping

Svaka soba može imati zasebni cleaning ili maintenance status

Petra Marin avatar
Napisao/la Petra Marin
Ažurirano prije više od tjedan dana

Rentlio housekeeping sustav omogućuje da na razini objekta svakoj sobi dodijelite njen status čistoće ili status upotrebe.

Status čistoće

Statusi čistoće nisu vezani na određeni datum već uvijek pokazuju trenutno stanje jedinice. Statusi čistoće se dodaju uz jedinicu na samom kalendaru. Klikom na jedinicu otvara se modal koji vam omogućuje promjenu statusa. Dostupni statusi su:

 • čisto

 • prljavo

 • za inspekciju

 • čišćenje u tijeku

 • ne ometaj

Status čistoće sobe automatski se prebacuje na prljavo svaku noć ako je soba zauzeta tj. ako postoji rezervacija u boravku, što bi značilo da su statusi čisto i prljavo defaultni, a ostali opcionalni.

U kokpitu na dolascima, odlascima i boravcima možete vidjeti bojom označen status jedinice kako biste lako mogli vidjeti koje jedinice su već spremne za check-in gostiju.

Rentlio

Rentlio Pro

Statusi upotrebe

 • OOS - Manji kvar (Out of Service)

 • OOO - Izvan upotrebe (Out of Order)

 • OOI - Izvan inventara (Out of Inventory)

OOS - Manji kvar (Out of Service)

 • ovaj status se koristi za manje kvarove koji se brzo riješevaju te se ne uzima od ukupnog inventara, što znači da je soba vidljiva kao slobodna za prodaju, te se u takvu jedinicu može dodati rezervacija.

OOO - Izvan upotrebe (Out of Order)

 • ovaj status se koristi za veće kvarove koji upućuju na to da soba nije za upotrebu u danom vremenskom periodu. Sobe s OOO statusom nisu dostupne za prodaju i smanjuju raspoloživost na kalendaru. Također na OOO sobe nije moguće dodati rezervaciju povlačenjem po kalendaru ili premještanjem smještajne jedinice.

OOI - Izvan inventara (Out of Inventory)

 • ovaj status se odnosi najčešće na dugoročne renovacije, kao npr. renvacija cijelog kata. To znači da kao i kod OOO statusa soba označena kao OOI će smanjiti raspoloživost na kalendaru, ali će se također oduzeti od ukupnog broja raspoloživih jedinica. Sobe sa OOI statusom se smatraju "uklonjenima" iz ukupnog broja jedinica u objektu, te kao takve neće ulaziti u statistiku u periodu za koju je soba označena kao izvan inventara.

Statusi upotrebe su vezani na datume te ne dozvoljavaju dodjeljivanje rezervacije na sobe s OOO i OOI statusom dok se sobe sa statusm OOS i dalje vode kao dostupne te ne oduzimaju od ukupnog broja slobodnih soba.

Ukoliko na neki status upotrebe dodate razlog, na kalendaru će biti prikazan razlog umjesto samog naziva statusa.

Kako dodijeliti status upotrebe:

Soba može imati status upotrebe i status čistoće u isto vrijeme (soba je OOO i prljava jer je poplavljena kupaonica, soba je OOS i čista jer samo treba popraviti držač za zavjese). Statusi upotrebe ne utječu na statuse čistoće i obrnuto.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?