Kako postaviti valute i primijeniti tečaj

Upravljajte cijenama i postavite jednostavno tečaj za sekundarnu valutu

Nataša Lakić avatar
Napisao/la Nataša Lakić
Ažurirano prije više od tjedan dana

U najvećem broju slučajeva rezervacijski kanali omogućuju postavljanje cijene smještaja isključivo u eurima, stoga se na Rentlio unose vrijednosti cijena u toj valuti. Dakle, da bi sve dobro funkcioniralo, valuta na kanalima i na Rentliju mora biti ista. Primarna valuta na Rentliu postavljena u eurima poslat će se na kanale, a ako želite da računi koje izdajete kroz Rentlio prikazuju protuvrijednost u drugoj valuti, možete kroz postavke odabrati još jednu valutu i tečaj (fiksni) po kojem će se računati.

Postavkama pristupate tako da odeberete  Postavke objekta > Računi > Postavke

Kad izdajete račun vrijednost će primarno biti u EUR, dok na ukupan eurski iznos biti informativno konvertiran i u HRK.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?