Za početak provjerite je li vam uključena automatska odjava gostiju u samom eVisitoru, tako da se ulogirate na svoj eVisitor korisnički račun direktno na web stranici https://www.evisitor.hr/, potom u glavnom horizontalnom izborniku na vrhu odaberete Objekti te na dnu ekrana provjerite je li stavljena kvačica pored opcije Automatska odjava turista. Ako nije, kliknite na Uredi i stavite kvačicu te potom spremite promjene:


Sada slijedi povezivanje eVisitor računa s Rentliom.
Vratite se u Rentlio, u glavnom izborniku na lijevoj strani odaberite Integracije pa otvorite karticu eVisitor.  Kliknite na Novi korisnički račun.

Upišite sljedeće podatke (ovi podaci upisuju se samo jednom i služe za inicijalno povezivanje vašeg Rentlio korisničkog računa s vašim eVisitor računom), a po potrebi se i ažuriraju ako naknadno dođe do izmjene podataka na eVisitor strani:

  1. Korisničko ime - podatak koji vam je dostavila vaša turistička zajednica za pristup eVisitoru = vaš OIB

  2. Lozinka - lozinka za pristup eVisitoru koju vam je također dostavila vaša turistička zajednica

  3. Oznaka objekta - u Rentlio je potrebno unijeti brojčanu oznaku objekta koju ćete pronaći na web stranici eVisitora > u glavnom vertikalnom izborniku, lijevo kliknite na Objekti i nakon što ste odabrali svoj objekt prikazat će vam se oznaka koju potom prepišite na Rentlio u polje za oznaku objekta:

4. Oznaka eVisitor računa - interna oznaka / naziv za vaš eVisitor račun koji je povezan na vaš Rentlio; koristan posebno ukoliko imate više različitih eVisitor računa vezanih na jedan objekt u Rentliju, pomoću ove oznake/naziva razlikovat ćete više eVisitor računa za odabir tijekom prijave gostiju.

Nakon što ste dodali eVisitor korisnički račun u Rentlio testirajte vezu Rentlija i eVisitora tako što ćete kliknuti na Testiraj vezu pored pojedinog eVisitor korisničkog računa koji ste dodali u Rentlio:

Što ako koristim više eVisitor računa za isti objekt?

Na jedan korisnički račun u Rentlio možete povezati više eVisitor računa. Postupak je isti, slobodno dodajte dodatne račune. Prilikom prijave gostiju odabirete na koji eVisitor račun se prijava odnosi.

Sad kad ste naučili kako povezati jedan ili više eVisitor računa, pročitajte upute kako koristiti foto-prijavu gostiju putem Rentlio mobilne aplikacije.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?