Sve kolekcije
Upute za korištenje
Prijava gostiju
Povezivanje eVisitor računa i Rentlija
Povezivanje eVisitor računa i Rentlija

Sve što trebate napraviti kako biste aktivirali mogućnost prijave gostiju direktno iz Rentlija

Nataša Lakić avatar
Napisao/la Nataša Lakić
Ažurirano prije više od tjedan dana

Za početak provjerite je li vam uključena automatska odjava gostiju na eVisitoru. Ulogirajte se u svoj eVisitor korisnički račun na web stranici https://www.evisitor.hr/, pa u glavnom izborniku odaberete Objekti, te na dnu ekrana provjerite je li odabrana kvačicom Automatska odjava turista. Ukoliko nije, kliknite na Uredi i odaberite kvačicom te potom spremite promjene:


Sada slijedi povezivanje eVisitor računa s Rentliom.

U glavnom Rentlio izborniku s lijeve strane odaberite Integracije > Prijava gostiju. Kliknite na Novi korisnički račun.

Upišite sljedeće podatke (ovi podaci upisuju se samo jednom i služe za inicijalno povezivanje vašeg Rentlio korisničkog računa s vašim eVisitor računom), a po potrebi se i ažuriraju ako naknadno dođe do izmjene podataka na eVisitor strani:

  1. Korisničko ime - podatak koji vam je dostavila vaša turistička zajednica za pristup eVisitoru = vaš OIB

  2. Lozinka - lozinka za pristup eVisitoru koju vam je također dostavila vaša turistička zajednica

  3. Oznaka objekta - u Rentlio je potrebno unijeti brojčanu oznaku objekta koju ćete pronaći na web stranici eVisitora > u glavnom vertikalnom izborniku, lijevo kliknite na Objekti i nakon što ste odabrali svoj objekt prikazat će vam se oznaka koju potom prepišite na Rentlio u polje za oznaku objekta:

4. Oznaka eVisitor računa - interna oznaka / proizvoljni naziv za vaš eVisitor račun koji je povezan na vaš Rentlio; koristan posebno ukoliko imate više različitih eVisitor računa vezanih na jedan objekt u Rentliju, pomoću ove oznake/naziva razlikovat ćete više eVisitor računa za odabir tijekom prijave gostiju.

Nakon što ste dodali eVisitor korisnički račun testirajte vezu, uredite ili obrišite istu, koristeći opcije s desne strane pored pojedinog eVisitor korisničkog računa:

Što ako koristim više eVisitor računa za isti objekt?

Na jedan korisnički račun u Rentlio možete povezati više eVisitor računa. Postupak je isti, slobodno dodajte dodatne račune. Prilikom prijave gostiju odabirete na koji eVisitor račun se prijava odnosi.

Sad kad ste naučili kako povezati jedan ili više eVisitor računa, pročitajte upute kako koristiti foto-prijavu gostiju putem Rentlio mobilne aplikacije.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?