Tipovi smještajnih jedinica

Naučite što znače i kako grupirati smještajne jedinice u tipove

Nataša Lakić avatar
Napisao/la Nataša Lakić
Ažurirano prije više od tjedan dana

Tip smještajne jedinice označava grupu smještajnih jedinica koje imaju istu cijenu, isto su uređene i dijele raspoloživost. Primjerice, ako u svom objektu imate 3 jednaka jednosobna apartmana kreirat ćete 1 Tip smještajne jedinice koji se zove Jednosobni apartman i tom Tipu dodijelit ćete 3 Jedinice Apartman 1, Apartman 2 i Apartman 3.

Ukoliko su apartmani iz istog primjera oglašeni na kanalima odvojeno kao zasebne kategorije, svaka sa različitim cijenama, kreirat ćete u Rentliju 3 Tipa smještajnih jedinica, a svakoj dodjeliti po 1 jedinicu. Isto vrijedi i ako se radi o objektu sa 1 apartmanom/villom/sobom; jednu jedinicu je potrebno dodati tipu jedinice.

Možete unijeti više jedinica odjednom unosom naziva i broja jedinica uz odabir početnog broja čime ćete kreirati npr. 3 jedinice s početnim brojem 1, a automatski će se kreirati npr. jedinice Apartman 1, Apartman 2 i Apartman 3. Svakoj jedinici možete dodijeliti i zasebnu boju za oznaku.

Video primjer:

Upravljanje jedinicama u Rentliju

Smještajnim jedinicama pristupa se unutar kartice Jedinice u sklopu Postavki objekta. Kliknite Dodaj jedinice. Upišite željeni naziv i spremite Tip jedinice.

Nakon toga odaberite opciju Ažuriraj:

Moguće je mijenjati naziv naknadno, pa i obrisati sam Tip.

Ovdje možete postaviti kapacitet i dodijeliti tipu jedinice pripadajuće jedinice.

Moguće je unijeti Standardni kapacitet tipa jedinice, minimalan i maksimalan. Ova postavka preduvjet je kreiranju i korištenju cjenika sa deriviranim cijenama ovisno o broju osoba (OBP), no unos standardnog kapaciteta nije obavezan ukoliko će se kasnije koristiti samo cjenici sa cijenama po sobi, neovisno o broju osoba (Per Day).

Na primjer:

Ono što je važno jest dodijeliti svakom Tipu jedinice pripadajuće smještajne jedinice. Jedinice dodajete klikom na +Dodaj novu jedinicu, te zatim spremite jedinicu klikom na +Spremi jedinicu.

Napomena: Nazivi tipova smještajnih jedinica ne moraju odgovarati nazivima na online rezervacijskim sustavima (Booking, Expedia i ostali), ali preporučamo unos prepoznatljivih naziva ili oznaka radi lakšeg korištenja.Kada uredite nazive i strukturu jedinica, sljedeći korak jest postaviti im cijene i raspoloživost.

Napomena: Airbnb je konfiguriran nešto drugačije od ostalih kanala i ne postoje tipovi smještajnih jedinica kojima se dodijeljuje više jedinica, već na Airbnb-u oglašavate svoj Listing. U slučaju da imate 2 ili 3 iste sobe preporučamo koristiti samo 1 Airbnb listing koji će se mapirati sa samo 1 Rentlio Tipovom jedinice.

Raspoloživost tipa jedinice na Rentliju će se slati na Airbnb, odnosno omogućavati da se 1 Airbnb listing može rezervirati više puta, onoliko koliko ima raspoloživih jedinica na Rentlio kalendaru.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?