Minimalni boravak je restrikcija koja ograničava mogućnost rezerviranja kraćih boravaka. Na primjer, ako postavite minimalni boravak 3 noćenja, onemogućit ćete rezervacije od jednog i dva noćenja za taj period. Samo gosti koji traže 3 ili više noćenja moći će rezervirati smještaj u vašem objektu.


Opciji postavljanja minimalnog boravka pristupate unutar kartice Jedinice i cijene u sklopu Postavki objekta, no prvo morate imati kreirane Tipove smještajnih jedinica. Kliknite na gumb Uredi tip jedinice pored jedinice za koju želite ažurirati minimalni boravak.

Ako želite urediti minimalni boravak za određeno razdoblje, označite početni i završni datum i jednostavno unesite broj minimalnih noćenja u za to predviđenom kvadratiću. Nakon svake radnje ne zaboravite kliknuti na gumb Ažuriraj kako biste spremili promjene. Drugi način uređivanja boravka je ručnim unosom za određeni datum, pri čemu samo kliknete u kvadratić i upišete minimalni broj za tip jedinice na taj datum.


Napomena: upisana vrijednost nula (0) ili jedan (1) znači da nema restrikcije minimalnog boravka, odnosno gosti mogu rezervirati jedno noćenje.


Ukoliko ne znate kako promijeniti cijene i raspoloživost, pogledajte ovdje.


Osim unutar Postavki, minimalni boravak možete urediti i izravno na Kalendaru. Samo kliknite na pripadni kvadratić u retku predviđenom za min. boravak, unesite brojku i potvrdite promjenu.

Jeste li pronašli odgovor?