U Rentlio aplikaciji, jedan je kalendar za sve portale. Pruža intuitivan i jednostavan prikaz svih rezervacija i informacija na jednom mjestu. Upravljati cijenama i izdavati račune je također moguće odraditi direktno s kalendara.


Kalendaru pristupate u sklopu izbornika s lijeve strane aplikacije.

U kalendaru se pregledno prikazuje svaki tip jedinice sa pripadnom smještajnom jedinicom koju ste unijeli u postavkama objekta. Prikaz možete prilagoditi vlastitim preferencijama - samo kliknite na ikonu "oka" u gornjem desnom kutu kalendara pri čemu će se otvoriti mali izbornik. Tu  možete mijenjati veličinu prikaza, povećati stavke kalendara i odabrati koje detalje želite prikazati.


Izravno na kalendaru možete unijeti novu rezervaciju, ali i ažurirati istu, otkazati ili pak izdati račun jednostavnim klikom na grafički prikaz rezervacije.


Ako želite brzo promijeniti cijenu ili minimalni boravak na razini tipa smještajne jedinice, kliknite na pripadni kvadratić unutar zaglavlja kalendara. Raspoloživost se u pravilu automatski povećava/smanjuje ovisno o dostupnim jedinicama jednom kada unesete inicijalne postavke.

Jeste li pronašli odgovor?