Dva su mjesta u aplikaciji gdje možete unijeti unijeti novu rezervaciju:

Radi preglednosti, preporučamo vam unos rezervacija preko Kalendara, gdje je to moguće napraviti na dva načina:

  • klikom na gumb Unesi 
  • klikom na polje unutar kalendara

U oba slučaja otvara se skočni prozor sa opcijama unosa nove rezervacije poput vremenskog perioda, gostiju, cijene, usluga i ostalo. Ako imate aktiviran eVisitor račun, odmah možete i pravilno urediti detalje gostiju.

Napomena: jednom unesena rezervacija nije fiksna. Sve se može dodati ili mijenjati naknadno ažuriranjem rezervacije.

Za ažurirati ili otkazati postojeću rezervaciju, samo ju kliknite u kalendaru.

Jeste li pronašli odgovor?