Postavke fiskalizacije

Kako aktivirati mogućnost fiskalizacije računa direktno iz Rentlija

Franko Pauletić avatar
Napisao/la Franko Pauletić
Ažurirano ovaj tjedan

Postavkama fiskalizacije pristupate u sklopu Integracije -> Fiskalizacija.

Kada označite Da pokraj "Objekt se nalazi u sustavu fiskalizacije" otvaraju se postavke koje je potrebno popuniti kako biste prilikom izdavanja računa imali mogućnost fiskalizacije.

Tip numeracije, Uređaj, Operateri i Poslovnice definirani su vašim internim Aktom o fiskalizaciji koji je pohranjen u vašem računovodstvu. Iz tog razloga, konzultirajte se sa svojim računovodstvom prilikom popunjavanja ovih podataka, ukoliko ih ne znate napamet.

Osim popunjavanja prethodno spomenutih polja, za aktivaciju fiskalizacije potrebno je u Rentlio uploadati i Fiskal certifikat koji ste dobili od FINA-e. FINA Fiskal certifikat je datoteka u .p12 formatu koja je spremljena na vašem računalu ili ju možete skinuti sa portala FINA-e. Upute sa FINA-e za skidanje certifikata, pronaći ćete OVDJE.

Prije uploada fiskalnog certifikata potrebno je unijeti fiskalnu lozinku koju ste upisali u FINA portal prilikom preuzimanja (napomena: lozinku ste sami definirali prilikom prvog preuzimanja certifikata).

Nakon uploada fiskalnog certifikata klikom na "Testiraj povezivanje na Finu" provjerite jeste li uspješno povezani sa FINA-om.

Ukoliko je sve u redu, prilikom sljedećeg izdavanja računa imat ćete mogućnost njegove fiskalizacije. Kako najlakše i najbrže izdati račun gostu pročitajte u ovom članku.

Postavke Numeracije: 

Numeraciju i slijed računa postavljate na prema uputama u vašem internom aktu.
Objasnit ćemo prvo što te oznake znače i kako ih postaviti, na ovom primjeru oznake računa: 2-POSL1-1.

A)  2 = prva oznaka numeracije, označava slijed računa. Vaši računi izdaju se po redu 1, 2, 3 ,4...itd. Ako ste ove godine već izdali 20 računa, a onda počeli koristiti Rentlio i želite nastaviti slijed, tada ćete u postavkama računa upisati 21, odnosno to će biti prvi idući izdan račun u nizu. Evo gdje ga postavljate: Postavke objekta > Općenito > Računi > Postavke: Početni broj Računa: 

Ukoliko nemate izdanih računa ove godine i prvi izdani račun izdajete kroz Rentlio, tada ćete u ovu kućicu unijeti 1. Prvi izdani račun tada će biti 1-POSL1-1, idući će biti 2-POSL1-1, 3-POSL1-1, 4-POSL1-1, itd.

B)  POSL1 = druga oznaka numeracije je Oznaka poslovnice, odnosno Oznaka poslovnog prostora. Oznaka poslovnice navedena je u vašem internom aktu. Ukoliko imate više poslovnica, imat ćete i više oznaka. Primjer: 

Ova oznaku postavljate tako da idete u Rentlio aplikaciji na Integracije > Fiskalizacija. Otvara se ovaj prozor Postavki fiskalizacije i na dnu kliknete na + Dodaj Poslovnicu.

Otvara se novi prozor koji ćete popuniti informacijama iz svog internog akta: 

C) 1 = treća oznaka numeracije je Oznaka naplatnog uređaja. Isto tako, definirana je vašim Internim aktom. Primjer iz Internog akta: 

Ovu oznaku unosite također u Postavkama fiskalizacije, ovdje: 

Napomena: Tip numeracije može biti definiran prema Uređaju ili prema Poslovnici. Ovisno o tome što je navedeno u vašem Internom aktu, odabrat ćete točan tip numeracije.

Novost: 

U Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom iza čl. 27. dodan je članak 27.a prema kojem ako od 1.siječnja 2019. godine obveznik fiskalizacije, neovisno o razlogu, prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju (narudžbenica, ponuda, predračun i sl.), na tom dokumentu mora vidno pisati "OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN".

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?