Iznad vašeg kalendara nalazi se button za skupno uređivanje dostupnosti, cijena i restrikcija.

Što vam omogućuje skupno uređivanje?

  • unos raspoloživosti za više tipova jedinica odjednom

  • ažuriranje cijena za više cjenika i tipova jedinica odjednom

  • postavljenje restrikcija za više cjenika i tipova jedinica odjednom

  • Sve navedeno odjednom

Osim unosa, povećavanja i smanjivanja, raspoloživost sada možete i resetirati. Tom akcijom postavljate raspoloživost na inicijalnu, prema aktualnom stanju dostupnih jedinica.

Unos možete odraditi i na razini samog tipa jedinice. Nakon klika na naziv tipa jedinice, imate mogućnost odabira više cjenika (dodijeljenih na taj tip jedinice) na koje se aplicira unešena cijena ili restrikcija.

Također, klikom na naziv cjenika na kalendaru otvara se opcija unosa više restrikcija koje apliciramo na odabrani cjenik.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?