Sve kolekcije
Upute za korištenje
Rezervacije
Premještanje i otkaz OTA rezervacija - izmjena tipa jedinice
Premještanje i otkaz OTA rezervacija - izmjena tipa jedinice

Savjeti i preporuke za upravljenje rezervacijama na kalendaru

Nataša Lakić avatar
Napisao/la Nataša Lakić
Ažurirano prije više od tjedan dana

Premještanje rezervacija iz jednog tipa jedinice u drugi tip jedinice sastavni je dio “room upgrade-a”, stoga i nudimo mogućnost premještanja svih rezervacija.

Pritom posebno naglašavamo kako ne preporučamo premještanje rezervacija pristiglih s OTA kanala (online kanala prodaje poput Booking.com-a) i ne preporučamo otkazivanje istih rezervacija kroz Rentlio.

Premještanje rezervacije iz tipa jedinice u drugi tip jedinice nije onemogućeno, obzirom da znamo kako je isto u nekim situacijama potrebno učiniti.

S druge pak strane, premještanje rezervacije iz jedinice u jednicu nije nikad problem ako se obavlja unutar istog tipa jedinice.

Izmjena tipa jedinice odrađena kroz Rentlio premještanjem rezervacije (iz jednog tipa jedinice u drugi, unutar istog objekta ili između različitih objekata) ne reflektira se na samu rezervaciju na kanalu (već samo na raspoloživost na kanalu).

Kanali prodaje izmjenu kategorije sobe na rezervaciji ne dozvoljavaju, kako netko ne bi primjerice zloupotrebljavao i namjerno oštetio gosta, stoga svima onemogućuju izmjene na kanalu.

Iz ovog razloga promjene tipa jedinice unutar Rentlija sustav ne može komunicirati prema OTA kanalima, te je preporuka da se rezervacije premještaju što bliže datumu dolaska, kada je već vrlo mala vjerojatnost da će gost ili sam OTA kanal napraviti modifikaciju ili otkaz rezervacije.

Pobliže pojašnjeno, to je jedan od razloga zašto npr. hoteli koji to često rade, rade upgrade sobe na samom check-in-u.

Svaka modifikacija rezervacije na kanalu, od strane gosta, automatski vraća rezervaciju u originalno rezervirani tip jedinice / kategoriju sobe.

Potencijalni problem netočne raspoloživosti na kanalu prodaje nastaje ako se rezervacija, premještena unutar Rentlija u drugi tip jedinice, kasnije otkaže od strane gosta na kanalu. U tom trenutku na strani kanala će se otvoriti prodaja za taj termin na originalno rezerviranom tipu jedinice / kategoriji sobe.

  • U Rentliju će se premještena OTA rezervacija otkazati i oslobodit će se raspoloživost u tipu jedinice u koji je rezervacija bila premještena

  • Na originalnom tipu jedinice gdje imamo drugu rezervaciju ništa se nije promijenilo i raspoloživost ostaje ista

  • U trenutku otkaza na kanalu se otvara originalno rezervirana kategorija sobe

  • S ovako otvorenom / podignutom raspoloživošću, nova rezervacija može ući u originalno rezervirani tip jedinice, a na kojem u međuvremenu možda postoji druga rezervacija, pri čemu potencijalno može doći do overbooking-a

  • Obzirom da kanal ima pravo otvoriti prodaju nakon otkaza svoje (OTA) rezervacije, te kako biste ažurirali potencijalno netočnu raspoloživost na kanalima, savjetujemo po primitku otkaza premještene rezervacije usporediti kalendar na extranetu i Rentlio kalendar, te ponoviti točnu raspoloživost za te datume (upisati istu, točnu) na Rentlio kalendaru za oba tipa smještajnih jedinica jer će na taj način momentalno ažurirati raspoloživost na kanalima

Otkaz OTA rezervacije napravljen kroz Rentlio ne otkazuje ju i na kanalu

  • Otkazivanjem OTA rezervacije kroz Rentlio, prije nego ju gost otkaže na kanalu, samo se povećava raspoloživost (za +1)

  • Rezervacija na kanalu ostaje aktivna sve dok se na kanalu ne otkaže od strane gosta ili kanala

  • Problem netočne raspoloživosti svakako nastaje ukoliko se kasnije, dodatno i na kanalu ta OTA rezervacija otkaže jer se tada raspoloživost na kanalu povećava još jednom (+1)

  • Obzirom da kanal ima pravo otvoriti prodaju nakon otkaza svoje (OTA) rezervacije, savjetujemo po primitku stvarnog otkaza rezervacije sa kanala usporediti raspoloživost na extranet i Rentlio kalendaru te ponoviti ispravnu raspoloživost jer će na taj način momentalno ažurirati raspoloživost na kanalima. Upravo zbog duplo povećane i netočne raspoloživosti na OTA kanalu potrebno je pripaziti i po potrebi intervenirati u raspoloživost na Rentlio kalendaru, kako bi se svi kanali ažurirali sa točnom raspoloživošću.

Dodatno, Rentlio ima funkciju “noćne sinkronizacije”, u kojoj se automatski svake noći šalje ažuriranje raspoloživosti sa Rentlija na sve kanale, za sve objekte, sve jedinice i sve dane, upravo kako bi se korigirale ovakve potencijalne razlike između PMS-a i OTA kanala. No, treba imati na umu da se u periodu između jedne ovakve modifikacije ili otkaza i trenutka noćne sinkronizacije i dalje može dogoditi overbooking.

Dodatni rizik donosi tzv. “autoreplenishment” gdje OTA kanal u slučaju oslobađanja datuma (npr. otkaz rezervacije) automatski dodaje +1 raspoloživost na svojoj strani.

Važna napomena: Booking.com-ov autoreplenishmet se ne može isključiti. Ukoliko se premještaju rezervacije sa Booking.com-a, preporučljivo je nakon svake modifikacije ili otkazivanja takve rezervacije provjeriti stanje raspoloživosti na extranetu te po potrebi ručno korigirati raspoloživost na Rentliju kako bi se ispravno poslala na kanale.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?