OBP cjenik, kreiran unutar Rentlija sa cijenama ovisno o broju osoba na rezervaciji, može povezati (mapirati) na Airbnb Standard rate.

Ovim cjenikom cijene po danima za standardni broj gostiju, kao i cijena za dodatne osobe, te njegovim mapiranjem sa cjenikom sa kanala, slat će se prema kanalu. Gostu će se ovisno o tome za koliko gostiju pretražuje smještaj, prikazati iznos sa OBP cjenika na Airbnb tražilici.

Važna napomena: U slučaju kada gost pretražuje smještaj za određeni termin kada su cijene, osim po osobama, različite i po danima, Airbnb će prikazati cijene koje se odnose na dan dolaska, te primjeniti samo te cijene za sve dane.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?