Nakon što ste napravili novi cjenik na Rentliju koji treba vrijediti samo za Airbnb trebate ga povezati na Airbnb konekciji kako bi se prema kanalu slale nove cijene.

Unutar Postavki objekta idite na Channel manager i klinkite na olovčicu na Airbnb konekciji

Na ekranu možete vidjeti trenutno mapirane tipove soba i cjenik/e. Kliknite na Remap rates kako biste dobili mogućnost remapiranja cjenika. S lijeve strane vam se nalaze Rentlio cjenici a s desne strane Airbnb cjenik.

Airbnb ima mogućnost samo jednog cjenika. Prema tome, na Airbnb konekciju možete mapirati samo jedan cjenik iz Rentlija.

Uklonite trenutno mapiran cjenik tako što kliknete na x pored cjenika:

Potom pored novokreiranog cjenika, s desne strane iz padajućeg izbornika odaberite Airbnb-ov Standard rate i kliknite na Save mapping.

Sad možete otići na kalendar na Airbnb kako biste provjerili šalju li se ispravno cijene s novog cjenika.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?