Sve kolekcije
Upute za korištenje
Channel manager
Postavljanje promocija za Airbnb oglase
Postavljanje promocija za Airbnb oglase

Kako kroz Rentlio postaviti promocije za Airbnb oglase

Nina Glavić avatar
Napisao/la Nina Glavić
Ažurirano prije više od tjedan dana

Popuste i promocije koje biste inače postavljali izravno na vašem Airbnb profilu kroz Seasonal rules / Pravila , sada možete i kroz Rentlio.

Jednom kad je veza sa Rentlio channel managerom za Airbnb uspostavljena, unutar postavki Airbnb konekcije na Rentliju imate mogućnost postaviti promocije za vaše oglase. Kako biste ih uredili najprije na popisu povezanih kanala odaberite olovčicu za ažuriranje pored Airbnb konekcije:

U nastavku slijedi slikoviti prikaz kreiranja promocija kroz Rentlio po koracima:

  1. korak - Nakon što ste ušli u postavke konekcije za Airbnb vidjet ćete s desne strane u izborniku postavku za Seasonal rules, klikom na Configure rules započinjete sa kreiranjem novog pravila, odnosno promocije:

2. korak - Odaberite Add new rule kako biste kreirali novu promociju:

3. korak - Odaberite željenu promociju/e i uredite po potrebi ponuđene postavke:

4. korak - Odabrati oglas (listing) u padajućem izborniku te vremenski period unutar kojeg želite da postavljena promocija vrijedi te spremite promjene:

Sve kreirane promocije možete i kasnije ažurirati ili ukloniti, a pristupate popisu aktivnih na isti način kao i za kreiranje, kroz postavke Airbnb konekcije na Rentliju.

Postavljena promocija će se automatski ažurirati na vašem Airbnb profilu, gdje također imate mogućnost uređivanja i brisanja iste.

PRO TIP: Bitno za naglasiti je da nije moguće postaviti više promocija za isti vremenski period, dok ih, naravno možete imati više za različite periode.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?