Otvaranje jedinica na Bookingu

Kako provjeriti i ažurirati status jedinice / sobe na kanalu

Nataša Lakić avatar
Napisao/la Nataša Lakić
Ažurirano prije više od tjedan dana

U slučajevima kada se na kanalu prikazuje da je soba zatvorena, a posebno ukoliko je ručno na Booking extranetu prije povezivanja bila postavljena ova postavka, potrebno je urediti Status jedinice (Rooms status) prije samog povezivanja s channel managerom.

To je postavka koja je potencijalno ranije bila postavljana. Njome se na strani kanala zatvara soba za prodaju bez obzira na raspoloživost (broj jedinica za prodaju).

Status možete provjeriti na samom Extranet kalendaru. Rentlio može utjecati samo na broj jedinica za prodaju, ali ne i na Status jedinice.

Odaberite Rates & Availability (Cijene i raspoloživost) te potom Open/Close room (Otvori/zatvori jedinice), pa otvorite jedinice u točno željenom periodu (do datuma do kada imate / želite imati upisanu raspoloživost u Rentliju, no poželjno je i dulje) i pritom postavite status cijele jedinice na otvoreno:

Za svaki slučaj provjerite isto i za cjenike:

Kad je otvoreno, ispravno će se prikazivati status i na Booking extranet kalendaru:

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?