Kako biste uspješno odspojili Booking.com kanal sa Rentlio channel managera te nastavili ručno upravljati cijenama i raspoloživošću kroz ekstranet kanala, potrebno je odraditi sljedeće korake:

1. Odaberite na Rentliju Postavke objekta > Channel manager 

2. Kliknite na ikonu olovčice u kućici aktivne Booking.com konekcije

3. Nakon što uđete u konekciju s desne strane će se pojaviti gumb za deaktivaciju te konekcije, klikom na njega trajno će te deaktivirat konekciju

Kada je konekcija deaktivirana u Rentliju, potrebno je još ručno prekinuti aktivnu vezu sa Channel Managerom unutar vašeg Booking.com ekstraneta:

Odaberite Account settings (Račun) > Connectivity provider (Pružatelj usluga povezivosti) i potom disconnect (Prekini vezu)

Cijene, raspoloživost i restrikcije prikazivat će se prema zadnje poslanom stanju iz Rentlija. Sada ih možete nastaviti ručno uređivati kroz Booking.com ekstranet. 

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?