Odspajanje Expedia konekcije

Kako odspojiti prodajni kanal sa Channel Managera?

Franko Pauletić avatar
Napisao/la Franko Pauletić
Ažurirano prije više od tjedan dana

Kako biste uspješno odspojili Expedia kanal s Rentlija i nastavili ručno upravljati cijenama i raspoloživošću kroz ekstranet kanala, potrebno je odraditi sljedeće korake:

  1. Započnite odspajanje Expedia kanala ovdje klikom olovčicu za Ažuriranje pored naziva kanala i odaberite deaktivaciju na idućem ekranu:

    ili na ikonicu smeća kako bi Rentlio tim pregledao vaš zahtjev i odradio deaktivaciju konekcije:

2. Kada je konekcija deaktivirana u Rentliju, potrebno je još ručno prekinuti vezu         unutar vašeg Expedia ekstraneta: Na izborniku s lijeve strane odaberite:

Rooms and rates (Sobe i cijene) > Connnectivity settings (Postavke povezivanja) > odspojite klikom na Disconnect

Ovisno o tome jeste li prethodno bili povezani preko Woooo ili Rentlio channel managera, isti će se prikazati na popisu te ga odspojite ga kao na ovom primjeru:

Ako je sučelje na hrvatskom jeziku, primjer kako izgleda proces odspajanja:

Cijene, raspoloživost i restrikcije prikazivat će se na kalendaru kanala prema zadnje poslanom stanju iz Rentlija. Sada ih možete nastaviti ručno uređivati kroz Expedia ekstranet.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?