Kako biste uspješno odspojili Booking.com kanal s Rentlija i nastavili ručno upravljati cijenama i raspoloživošću kroz ekstranet kanala, potrebno je odraditi sljedeće korake:

  1. Pošaljite zahtjev za odspajanjem Booking.com kanala ovdje klikom na ikonicu smeća. Rentlio tim će pregledati vaš zahtjev i odraditi deaktivaciju konekcije.

   2. Kada je konekcija deaktivirana u Rentliju, potrebno je još ručno prekinuti aktivnu vezu sa Channel Managerom unutar vašeg Booking.com ekstraneta. Odaberite Account settings (Račun) > Connectivity provider (Pružatelj usluga povezivosti) i potom deactivate (deaktiviraj). 

Cijene, raspoloživost i restrikcije prikazivati će se prema zadnje poslanom stanju iz Rentlija. Sada ih možete nastaviti ručno upravljati kroz Booking.com ekstranet. 

Jeste li pronašli odgovor?