Aktiviranje Channel Managera zahtjeva ispunjavanje nekoliko preduvjeta i povezivanje se odvija u više koraka, u suradnji s Rentlio korisičkom podrškom.

U trenutku uspostave konekcije s nekim od prodajnih kanala sve što je uneseno u Rentlio za vaš objekt šalje se prema kanalima kao novo stanje.  Zbog toga je neophodno da cijene i raspoloživost, a po želji i minimalan boravak budu ispravno ažurirani u Rentliu.

Uz to, ukoliko imate potvrđene direktne / privatne rezervacije koje nisu sa prodajnih kanala (stari gosti, email/ telefonski dogovorene), potrebno ih je unijeti ručno na Rentlio kalendar prije uspostave konekcije s online kanalima. Osim toga, bitno je uskladiti i valutu, tako da primarna valuta u Rentliju odgovara valuti na kanalu na koji se spajate.

Aktivacija Channel Managera

Kartici Channel Manager pristupite u sklopu izbornika Postavke objekta. Pet je preduvjeta koje je potrebno zadovoljiti prije aktivacije:

  • Objekt - unos detalja objekta (naziv, adresa, telefonski broj)
  • Tipovi smještajnih jedinica - dodavanje tipova smještajnih jedinica
  • Smještajne jedinice - dodjela smještajnih jedinica tipovima
  • Cijene i raspoloživost - uređivanje cijena i raspoloživosti smještajnih jedinica
  • Rezervacije - ručni unos svih privatnih / direktnih potvrđenih rezervacija nastalih do tog trenutka (osim Booking i Airbnb rezervacija, koje Rentlio sam preuzima nakon povezivanja). Napomena pri povezivanju Expedia kanala: U slučaju da na kanalu imate već potvrđenih rezervacija, iste je također potrebno prije povezivanja ručno unijeti na Rentlio.

Odmah ćete vidjeti koje ste preduvjete već ispunili (označeni su zelenom kvačicom), dok neispunjeni preduvjeti ostaju označeni sivom bojom.

Ako još uvijek niste sigurni što koji korak znači, klikom na pojedini korak otvara se detaljno objašnjenje. Kad su svi preduvjeti ispunjeni, odaberite gumb Aktiviraj channel manager.

Proces slanja zahtjeva za povezivanjem na rezervacijske kanale

Kada aktivirate Channel Manager funkcionalnost, idući je korak slanje zahtjeva za povezivanjem našoj korisničkoj podršci kako bi u suradnji s njima dovršili proces povezivanja. Prateći upute ispisane na ekranu, najprije odabirete kanal koji želite povezati klikom na mali sivi plus + u gornjem desnom kutu kućice kanala, a ovisno o odabranom kanalu, u nastavku je još potrebno upisati u za to predviđeno polje tražene podatke (najčešće korisnički broj - ID objekta  sa kanala ili pristupne podatke za taj kanal) te zahtjev poslati klikom na gumb Započni proces povezivanja.

Napomena: samim aktiviranjem channel manager-a, pa ni dodatno slanjem zahtjeva nakon aktiviranja channel managera proces konekcije na kanal nije završen. Nakon slanja zahtjeva potrebno je odraditi još par manjih koraka u suradnji s našom korisničkom podrškom koja će se povratno javiti nakon primljenog zahtjeva s uputama. Zahtjevi se obrađuju redom kako su zaprimljeni.

>> Proučite kako poslati zahtjev za povezivanjem za Booking i Expediu te koje je dodatne radnje potrebno odraditi na strani kanala kako biste brzo i uspješno zajedno s korisničkom podrškom Rentlia dovršili proces povezivanja na kanale.

Dvije su vrste konekcije: potpuna, dvosmjerna sinkronizacija (sinkronizacija rezervacija, cijena i raspoloživosti) i jednosmjerna iCal sinkronizacija. Naučite ih razlikovati i pogledajte listu trenutno podržanih online rezervacijskih kanala.Jeste li pronašli odgovor?