Prijeđite na glavni sadržaj
Kalendar

Grafički prikaz svih rezervacija i informacija na jednom mjestu

Nataša Lakić avatar
Napisao/la Nataša Lakić
Ažurirano prije više od tjedan dana

Rentlio kalendar centralno je mjesto svih rezervacija, cijena i restrikcija vašeg objekta. Pruža intuitivan i jednostavan prikaz svih važnih podataka na jednom mjestu. Direktno sa kalendara možete upravljati cijenama, ažurirati rezervacije i raspoloživost, izdavati račune, a ujedno i pregledavati kalendar po mjesecima u beskonačnost:

Kalendaru pristupate u sklopu izbornika s lijeve strane aplikacije. U kalendaru se pregledno prikazuje svaki tip jedinice sa pripadnom smještajnom jedinicom koju ste unijeli u postavkama objekta.

Prilagodite izgled i sadržaj kalendara kroz njegove postavke - i to kroz dva zasebna prikaza. Iznad kalendara odaberite jedan od dva prikaza, a potom, ovisno koji prikaz je odabran, klikom na ikonu Postavke otvorit će se u desnom, bočnom izborniku iste možete uređivati i prilagođavati.

Na svakom prikazu moguće je odabrati koje informacije želite vidjeti (uvijek) na vašem kalendaru, a isključiti one koje ne želite vidjeti te na taj način smanjiti broj podataka na kalendaru, prema vlastitim preferencijama. Važno: Timska prava za članove tima imaju utjecaj na konačni izgled kalendara, ovisno koja prava su dodijeljena na glavnom Rentlio računu.

Na izborniku postavki možete ažurirati veličinu prikaza (gustoće redova na kalendaru), intenzitet boje; definirati boju, poziciju, oblik te podatke uz rezervaciju, odabrati prikaz ovisno o statusu check-ina / check-outa, kao i odabrati želite li prikazati ili ukloniti raster i status plaćanja, postaviti vidljivim ili ne cjenike i restrikcije.

Kako god odabirete koju opciju promjena se sprema i paralelno je vidljiva na kalendaru, a sve možete i resetirati klikom na Poništi prikaz na dnu izbornika.

Kad su postavke prikaza postavljene i odabirom jednog, odnosno drugog prikaza klikom na naziv iznad kalendara mijenjamo izgled sukladno postavkama svakog.

Na samom vrhu kalendara, ispod datuma, vidljiv vam je broj sveukupno dostupnih jedinica na razini cijelog objekta koji se povećava/smanjuje shodno pristiglim, odnosno otkazanim rezervacijama. Boja unutar ove stavke se automatski mijenja iz zelene prema crvenoj ovisno o smanjenju ukupnog broja dostupnih jedinica te se ta stavka ne može mijenjati.

Kad mišem pređete preko naziva određenog cjenika, restrikcije ili tipa smještajne jedinice pojavit će se, desno od naziva, ikona olovčice. Klik na tu olovčicu otvara prozor za ažuriranje u desnom dijelu ekrana. Ako želite promijeniti raspoloživost, cijene ili minimalni boravak na razini tipa smještajne jedinice, kliknite na naziv Tipa jedinice unutar zaglavlja kalendara (ili na olovčicu), čime otvarate postavke tog tipa u desnom bočnom izborniku. Promjene primjenite u željenom periodu, sačuvajte ih odabirom gumba Spremi promjene te vidite primjenu izmjena na kalendaru.

Ako odaberete iz zaglavlja naziv Standarnog cjenika, uređujete samo cijenu i restrikcije na razini tog tipa jedinice. Prilikom definiranja cijene osim klasičnog postavljanja nove cijene za određeni period cijenu možete povećavati ili smanjivati u odnosu na trenutnu cijenu za određeni nominalni ili postotni iznos:

Jednom unesene postavke jednostavno možete i ukloniti u željenom periodu odabirom opcije Ukloni na dnu izbornika.


Evo i primjera kako ažurirati navedeno:

Ono što je posebno kod Rentlio kalendara je i upravljanje višestrukim samostalno kreiranim cjenicima na Rentliu - više o tome pročitajte u članku o kreiranju dodatnih cjenika.

Izravno na kalendaru možete unijeti novu rezervaciju, ali i ažurirati istu, otkazati ili pak izdati račun jednostavnim klikom na rezervaciju. Više o unosu rezervacija pročitajte ovdje.

Dodatna pogodnost je odabir prikaza svih ili samo nekih tipova jedinica na kalendaru, a unutar svakog tipa ili cjenika klikom na malu strelicu otvarate padajući izbornik sa više detalja. Klikom na Odaberi tip jedinice možete odabrati koje tipove želite vidjeti na kalendaru, a koje možda isključiti sa prikaza. Postavljene restrikcije cjenika možete vidjeti odabirom strelice uz naziv cjenika direktno na kalendaru, a klikom na naziv možete ih ažurirati.


Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?