Postavkama fiskalizacije pristupate u sklopu Integracije -> Fiskalizacija.

Kada označite Da pored "Objekt se nalazi u sustavu fiskalizacije" otvaraju se postavke koje je potrebno popuniti kako biste prilikom izdavanja računa imali mogućnost fiskalizacije.

Tip numeracije, Uređaj, Operateri i Poslovnice definirani su vašim internim Aktom o fiskalizaciji koji je pohranjen u vašem računovodstvu. Iz tog razloga, konzultirajte se sa svojim računovodstvom prilikom popunjavanja ovih podataka, ukoliko ih ne znate napamet.

Osim popunjavanja prethodno spomenutih polja, za aktivaciju fiskalizacije potrebno je u Rentlio uploadati i Fiskal certifikat koji ste dobili od FINA-e. FINA Fiskal certifikat je datoteka u .p12 formatu koja je spremljena na vašem računalu ili ju možete skinuti sa portala FINA-e.

Prije uploada fiskalnog certifikata potrebno je unijeti fiskalnu lozinku koja vam je dodijeljena prilikom preuzimanja FINA Fiskal certifikata.

Nakon uploada fiskalnog certifikata klikom na "Testiraj povezivanje na Finu" provjerite jeste li uspješno povezani sa FINA-om.

Ukoliko je sve u redu, prilikom sljedećeg izdavanja računa imat ćete mogućnost njegove fiskalizacije. Kako najlakše i najbrže izdati račun gostu pročitajte u ovom članku.

Jeste li pronašli odgovor?