Postavkama fiskalizacije pristupate u sklopu Integracije -> Fiskalizacija.

Kada označite Da pored "Objekt se nalazi u sustavu fiskalizacije" otvaraju se postavke koje je potrebno popuniti kako biste prilikom izdavanja računa imali mogućnost fiskalizacije.

Tip numeracije, Uređaj, Operateri i Poslovnice definirani su vašim internim Aktom o fiskalizaciji koji je pohranjen u vašem računovodstvu. Iz tog razloga, konzultirajte se sa svojim računovodstvom prilikom popunjavanja ovih podataka, ukoliko ih ne znate napamet.

Osim popunjavanja prethodno spomenutih polja, za aktivaciju fiskalizacije potrebno je u Rentlio uploadati i Fiskal certifikat koji ste dobili od FINA-e. FINA Fiskal certifikat je datoteka u .p12 formatu koja je spremljena na vašem računalu ili ju možete skinuti sa portala FINA-e.

Prije uploada fiskalnog certifikata potrebno je unijeti fiskalnu lozinku koju ste upisali u FINA portal prilikom preuzimanja (napomena: lozinku ste sami definirali prilikom prvog preuzimanja certifikata).

Nakon uploada fiskalnog certifikata klikom na "Testiraj povezivanje na Finu" provjerite jeste li uspješno povezani sa FINA-om.

Ukoliko je sve u redu, prilikom sljedećeg izdavanja računa imat ćete mogućnost njegove fiskalizacije. Kako najlakše i najbrže izdati račun gostu pročitajte u ovom članku.

Novost: 

U Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom iza čl. 27. dodan je članak 27.a prema kojem ako od 1.siječnja 2019. godine obveznik fiskalizacije, neovisno o razlogu, prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju (narudžbenica, ponuda, predračun i sl.), na tom dokumentu mora vidno pisati "OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN".

Jeste li pronašli odgovor?